Coventure AS

Coventure engasjerer seg som aktiv medeier i innovative forretningsideer. Vi skal bidra til å skaffe bedriften nødvendig startkapital, samt gjøre bedriften attraktiv for andre investorer. Sammen med idéhaver omdanner Coventure ideene til bedrifter med formål å oppnå kommersiell lønnsomhet.